Feedback Loop – City Project – Reply

Feedback Loop Antwoord

Onderwerp: Stadsproject

 

Beste community,

 

Ten eerste willen we jullie allemaal bedanken voor de inzichtelijke, verhelderende en gedetailleerde feedback die doorgesijpeld is in deze versie van onze Feedback Loop, evenals tijdens de interessante AMA’s in mei!

Met veel enthousiasme en hoop, hebben we ieder woord verslonden dat jullie met ons deelden. De conclusie is dat hoewel de meerderheid het idee van een Stadsproject aantrekkelijk vinden, onze scherpzinnige communityleden een aantal verbeterpunten hebben gevonden dat meer aandacht vergt.

Hou je vast, aangezien we niet alleen enthousiast jullie feedback meenemen, maar ook beloven om enkele balansveranderingen door te voeren, geïnspireerd op jullie waardevolle bijdrage.

Feitelijk is het niet louter een belofte, het is de realiteit, daar we al enkele balansveranderingen hebben voorbereid – en raad eens? Je krijgt ze volgende week eigenhandig te zien!

Dus blijf ons volgen voor de komende 6 Product Care, wat al snel komt.

Maar eerst, laten we in het hart van de kwestie duiken – de antwoorden op jullie feedback!

Houd er rekening mee dat we de meeste feedback en vragen van jullie hebben samengevat in een mengeling van inzichten, aangezien velen van jullie vergelijkbare opvattingen hadden. Uiteindelijk gaat het immers om de antwoorden die jullie graag willen weten.

 

Feedback: 

Een van de grootste ergernissen waar velen van jullie mee te maken kregen was dat het vereiste aantal donatiepunten voor het ontgrendelen van bonussen erg hoog was, waardoor niemand na tijdperk 1 nog aan het Stadsproject doneerde of speelde.

Antwoord:  

Click here!

We bedanken iedereen voor die de donatiepunten met een haviksoog in de gaten heeft gehouden en ons deze waardevolle feedback heeft gestuurd!
We waren al vrij snel op de hoogte van deze disbalans nadat het Stadsproject gelanceerd was in de [Fast Forward] spelwerelden. Dat was niet alleen dankzij al jullie doorgestuurde observaties, maar ook door onze eigen waarnemingen wanneer we deze nieuwe functie evalueerden.
Daarom hebben we de investeringen significant in balans gebracht, zoals jullie volgende week al zullen merken! Kosten zullen drastisch verlaagd worden en je hebt vanaf dan veel minder geld nodig voor één punt in latere tijdperken.
 

 


Feedback:  

Naar aanleiding van deze grootste ergernis komt het kleine broertje daarvan, de wisselkoers van de donatiepunten voor geld. Velen van jullie wezen erop dat, vergelijkbaar met hoe veel punten vereist zijn om een poort te ontgrendelen, de hoeveel geld die nodig was voor donatiepunten te snel opliep. Hoewel de hoeveelheid geld die in eerste instantie wordt gevraagd redelijk is, door de tijdperken heen één donatiepunt steeds duurder wordt en de prijs tevens nogal hoog werd in een te korte tijd.

Antwoord:  

Click here!

Goed nieuws: dit is ook weer in balans gebracht. Je kunt dit samen met de andere Product Care 6 updates ervaren!
Niet alleen verlaagden we de kosten per donatiepunt in tijdperken 2 tot 6, maar we hebben ook opnieuw de wisselkoers voor het gebruik van vouchers voor donaties aan het Stadsproject tegen het licht gehouden. Dit betekent dat het aantal donatiepunten dat je voor bepaalde vouchers ontvangt is verhoogd en de hoeveel geld die vereist is voor een donatiepunt is verlaagd voor tijdperken 2 tot 6.
 

 


Feedback:  

Sommigen van jullie gaven de feedback dat je er niet van hield dat de bonussen verborgen waren en pas onthuld werden als je erin slaagde om de laatste bonus te ontgrendelen en activeren.  

Antwoord:  

Click here!

Voor nu hebben we besloten om de bonussen tot dat moment verborgen te houden. Het is niet nog niet in beton gegoten, maar we zouden hier in de toekomst in een enquête naar kunnen vragen.  

 


Feedback:  

We hebben een aantal keer gelezen dat sommigen van jullie van mening zijn dat de bonus voor wachttijden niet alleen voor industrieën moet gelden die verbonden zijn met de stad waar de bonus ontgrendeld is. Jullie zouden liever zien dat de bonus simpelweg toegepast werd op alle spelers in de stad.  

Antwoord:  

Click here!

Toen we dit idee ontwikkelden, wilden we de bonussen ten gunste van de specifieke stad laten zijn, niet per se voor de spelers om deze overal buiten de stad te gebruiken waar de bonus ontgrendeld is. Daarom hebben we momenteel geen plannen om dit te veranderen. We zijn ons ervan bewust dat de steden niet alle industrieën hebben, maar de bonus is nog altijd goed voor de stad.  

 


Feedback:  

Enkelen waren bezorgd dat de Stadsprojectbonussen niet ongrendeld werden in de [Fast Forward] spelwerelden door de 4x snelheid.  

Antwoord:  

Click here!

De snelheid van het spel was niet zozeer het probleem, aangezien het geld dat je verdient, de duur van bonussen etc. aangepast is aan de snelheid van de spelwereld. Het probleem was meer, wat verderop reeds genoemd is, dat de balans tussen kosten per poort en de wisselkoers niet optimaal was. 

 


Feedback:  

Velen waren blij dat de keuze voor de thuisstad nu meer planning en strategie vereist, door de ‘blokkade’ van 24 uur voordat je de thuisstad weer kunt wijzigen. Iemand zei zelfs dat het tactisch denken vereist en prettige adrenaline veroorzaakt!
Er waren ook enkelen die deze functie niet zo fijn vonden of specifiek van mening waren dat het geen 24 uur moet duren voor snellere spelwerelden.
 

Antwoord:  

Click here!

De belangrijkste reden voor het limiet van 24 uur is het voorkomen van de mogelijkheid om van stad naar stad te springen en speciale bonussen op te pikken die alleen bedoeld zijn voor de speler wiens/wier thuisstad het is. Zoals enkele spelers hebben opgemerkt, beschouwen we het feit dat je niet langer zo vaak als je wilt van thuisstad kunt veranderen zonder beperkingen als een kleine extra uitdaging die planning vergt. Dat zou precies in jullie straatje moeten passen! 

 


Feedback:  

We hebben een aantal keer vernomen dat jullie het erg op prijs zouden stellen als we iets vergelijkbaars voor bezienswaardigheden in de Steam over Europe spelwerelden boden.  

Antwoord:  

Click here!

Er zit een idee in de pijplijn om ook voor bezienswaardigheden speciale bonussen te bieden. Helaas zijn we er nog niet helemaal uit, dus kunnen we jullie geen schatting geven wanneer we hieraan gaan werken.  

 


Feedback:  

Iemand klaagde over het ‘verliezen’ van de donaties, zodra een stad een niveau stijgt en de bonus niet ontgrendeld is. Er werd vermeld dat er sprake zou moeten zijn van een terugbetaling, ten minste in de vorm van geld.  

Antwoord:  

Click here!

De donatie is nooit 100% verloren, aangezien je nog altijd prestige ontvangt voor elke rang die je bereikt door te doneren. Daarom hebben we besloten om geen teruggave te introduceren.  

 


Feedback:  

Iemand had het gevoel dat de wisselkoers voor de onderzoekspunten te laag was en deze meer waard zouden moeten zijn.  

Antwoord:  

Click here!

We hebben de wisselkoers voor onderzoekspunten bewust niet zo hoog gemaakt. Het achterliggende idee was dat jullie iets konden doen met overgebleven onderzoekspunten aan het einde van een tijdperk. Daarom hebben we momenteel geen plannen om dit aan te passen.  

 


Feedback:  

We hebben een aantal commentaren gelezen van spelers die enigszins verbolgen waren dat je prestigepunten kunt verdienen door te doneren aan stadsprojecten. De zorg was dat rijkere ‘vrije rijders’ de stadsbonussen konden beheersen, terwijl de activering in handen van de stadsleden zou moeten zijn. Als er geen prestigebeloning was voor donaties, zouden ze niet bijdragen en daardoor ook niet om de bonussen geven.

Antwoord: 

Click here!

Hoewel we begrijpen dat dit een zorg kan zijn, hebben we dit tot nu toe nog niet zien gebeuren. Het achterliggende idee was dat iedereen kan doneren en er iets uit kan halen. ‘Rijke’ vrije rijders zouden dit voor de prestige, stadsleden zouden dit voor de bonus doen. De vrije rijders helpen de stad om bonussen te ontgrendelen. Het heeft zelfs een ‘nivellerend effect’, aangezien hoe meer stadsleden bijdragen, des te meer vrij rijders moeten doneren om meer prestige te ontvangen en het gemakkelijker wordt voor de stad meer bonussen te ontgrendelen! 

 


Feedback:  

Naar aanleiding van de voornoemde feedback, hadden sommige spelers het gevoel dat de bonussen alleen van toepassing zouden moeten zijn op degenen die gedoneerd hadden en niet op iedereen. Ze vinden dat als je alleen kunt profiteren wanneer je bijdraagt, deze spelers meer zouden doneren.  

Antwoord:  

Click here!

We moeten helaas vermelden dat degenen die deze feedback hebben gegeven niet geheel het doel van deze functie begrepen. De functie is voor iedereen bedoeld. Het doel is om onbaatzuchtig te zijn, de onervaren spelers te helpen, de nieuwkomers. Om iets aardigs te doen voor een ander, zelfs als je daar zelf geen voordeel bij hebt, bijvoorbeeld wanneer je niet online bent als de bonus geactiveerd wordt of je niet geïnteresseerd bent in de beloning. Uiteraard kun je voor jezelf doneren, maar wat is er mis mee als anderen daarvan meeprofiteren? Deze functie is voor de teamgeest! 

 


Feedback:  

We hebben van een aantal van jullie vernomen dat sommige bonussen niet in de smaak vielen. Ze zijn te zwak, te kort of simpelweg niet iets waarin je geïnteresseerd bent.  

Antwoord:  

Click here!

We begrijpen dat niet elke bonus naar ieders behoefte zal zijn. Dit brengt ons min of meer terug bij het doel van het Stadsproject, dat bedoeld is om diegenen te ondersteunen die wellicht niet zoveel bezitten als anderen. Hoewel je persoonlijk wellicht niet geïnteresseerd bent in wagonvouchers of niet online bent wanneer een specifieke bonus actief is, betekent dit niet dat niemand anders blij is met extra wagons of iemand anders die toevallig online is niet blij is om van een geactiveerde bonus te kunnen profiteren. Soms beleef je een gouden moment waarop alle sterren goed staan en je de perfecte bonus op het perfecte moment ontvangt; soms kun je een bonus krijgen die leuk is om te hebben, maar uiteindelijk niet nodig is voor de specifieke situatie waarin je je bevindt.

De meeste bonussen zijn er op verschillende niveaus, dus hebben 3 verschillende looptijden en zelfs verschillende percentages. Dit betekent dat enig geluk vereist is om een bonus van een hoger niveau met de langste looptijd en het hoogste percentage tegen het lijf te lopen en je een beetje pecht hebt als je een bonus treft met zowel de kortste looptijd als het laagste percentage.

De kansen zijn als volgt:

  • Gemiddelde looptijd 50%
  • Korte looptijd 25%
  • Lange looptijd 25%

 

De looptijden zijn als volgt aangepast aan de snelheid van de spelwereld:

  • Fast Forward 4x snelheid: 2/4/6 uur
  • 2x snelheid: 3/6/12 uur
  • 1x snelheid: 6/12/24 uur

 

Dit gezegd hebbende, hebben we nog meer bonussen voor jullie in petto die we overwegen op enig moment toe te voegen aan het Stadsproject. We hebben hier alleen nog geen exacte tijdlijn voor. Hierin is tevens het idee opgenomen om beloningen uit te vaardigen waar vooral spelers die gedoneerd hebben van profiteren.

 


Feedback:  

Een van jullie wees ons erop dat de bauxiet aluminium ballen-industrie voor Manchester op SoE ‘Dublin’ is genoemd en je daarom de bonus er niet mee kunt gebruiken.  

Antwoord:  

Click here!

Die specifieke industrie zou iets dichterbij kunnen zijn, maar Manchester heeft zijn eigen industrie in het zuiden. Het is dichterbij Manchester, terwijl degene die door de speler genoemd werd dichterbij Dublin ligt.  

 


Feedback:  

En als laatste feedback van jullie, schreven enkelen dat ze het gevoel hebben dat het Stadsproject vooral prestigejagers in staat stelt om prestige te kunnen ‘kopen’.  

Antwoord:  

Click here!

Hoewel het mogelijk is dat ze prestige op een schijnbaar gemakkelijke manier kunnen verkrijgen, het idee is dat terwijl ze dat doen, de hele stad daarvan profiteert door bonussen voor hen te ontgrendelen.
We zijn er zeker van dat met de aanstaande balansverbeteringen jullie in staat zijn om de prestigejagers waar voor hun geld te geven
😉  

 

We staan te popelen om te horen wat jullie vinden van de balansverbeteringen, dus vergeet niet om het Stadsproject een nieuwe kans te geven nadat Product Care 6 zijn uitgebracht!

 

Jullie Rail Nation-team