Spelregels

De spelregels vormen een uitbreiding op de gebruiksvoorwaarden. In het geval van een ban, of gewoon om te controleren wat wel en niet is toegestaan, dienen de algemene voorwaarden te worden gelezen. En dan met name paragraaf 11.

Het omzeilen van de spelregels wordt gezien als een overtreding en ook als zodanig behandeld. Alle spelregels zijn ook van toepassing op spelers die van plan zijn hun account te verwijderen of voor wie het verwijderen van het account al in gang is gezet.

  1. Account

1.1. Iedere speler mag per gamewereld slechts één account bezitten en met één account spelen.

1.2. De eigenaar van het account is de persoon wiens e-mailadres is geregistreerd voor het account. De klantenservice heeft het recht om het e-mailadres te vragen ter controle.

1.3. Het delen van wachtwoorden is een overtreding van de regels en zal als zodanig worden gestraft. Uitzondering: multi-speler accounts. Deze zijn alleen toegestaan als de spelers van het account geen ander account hebben of spelen in dezelfde speelwereld. Accounts die vanaf dezelfde PC worden afgespeeld mogen niet hetzelfde wachtwoord hebben. In het geval van een verdenking heeft het game-supportteam het recht om de situatie te evalueren en de nodige maatregelen te nemen als dat nodig is om een eerlijk spel te waarborgen.

1.4. Het is in strijd met de regels om wederrechtelijk toegang proberen te krijgen tot een ander account. Als er iemand anders inlogt dan de eigenaar van het account, wordt dat als wederrechtelijk beschouwd. Overtredingen kunnen leiden tot een permanente of tijdelijke uitzetting uit het spel. Ons team zal nooit om je wachtwoord vragen!

1.5. Inactieve Rail Nation-accounts worden niet gewist.

  1. Nettiquette

2.1. Het gebruik van een andere taal, anders dan de relevante vooraf gedefinieerde servertaal of Engels in IGM’s (in-game messages), chatberichten, wereldchat en spelersprofielen, is niet toegestaan tenzij een vertaling van het bericht erbij is gevoegd in de taal van de server. De servertaal wordt bepaald door de nationale vlaggen op het selectiescherm voor servers. Meerdere talen kunnen toegestaan zijn als servertalen; dit wordt altijd duidelijk getoond voor iedere speelwereld.

2.2. We staan het niet toe om links in de chat, het profiel of op in-game forums te plaatsen. Uitgezonderd zijn volledige URL (niet verkort) links die leiden naar domeinen van Travian Games GmbH en/of gelieerde bedrijven of vertrouwde pagina’s (Youtube, Wikipedia etc.). Niettemin, elke link, zelfs naar veilige websites, die ongepast materieel bevatten zijn niet toegestaan.

2.3. Advertenties, spam en kettingbrieven van welke aard dan ook zijn niet toegestaan.

2.4. De publicatie van in-game berichten, e-mails of chatlogs in het spel of op het in-game forum zonder de toestemming van beide partijen (of alle betrokken personen) is niet toegestaan.

2.5. Het is verboden om spelers te dwingen hun account te verwijderen, weg te geven of te delen, of om van spelers te eisen dat ze hun wachtwoord delen of een regel overtreden.

2.6. Het misbruiken van bugs in het spel is verboden en wordt bestraft. Het spel mag alleen worden gespeeld met conventionele browsers, in plaats van browsers die zijn aangepast voor Rail Nation. Grafische pakketten zijn hiervan vrijgesteld.

2.7. De imitatie van officiële instituten in Rail Nation, of het gebruik van onethische of politiek incorrecte namen is verboden en wordt bestraft met onmiddellijke verwijdering.

2.8. Het zich op frauduleuze wijze presenteren als medewerker van Rail Nation in een gamechat/kanalen is niet toegestaan en zal dienovereenkomstig worden gestraft.

  1. Administratie

3.1. Het Support team en de beheerders hebben het recht om te beslissen over de bestraffing van het overtredingen van de regels. Er zal nooit een vergoeding worden betaald voor de nadelen die tijdens de duur van een ban zijn ontstaan, dit omvat misgelopen opbrengsten, competities of andere verliezen. De speler heeft geen aanspraak op de vergoeding of vervanging van de verloren tijd van Premium functies (bijv. Plus Account, Onderzoeker, Monteur) tijdens een ban. Er is geen speciale behandeling voor betalende spelers van Rail Nation voor wat betreft de spelregels, noch tijdens een ban, noch bij het bepalen van de straf.

3.2. In het geval van overtreding van de regels is jouw enige contactpersoon het Support team voor je speelwereld. Spelers kunnen hun bezwaar met uitleg over hun omstandigheden, indienen via het contactformulier (https://support.rail-nation.com/). Als de speler goede redenen heeft om de beslissing van Support in twijfel te trekken, vraag dan om het ticket naar een hoger niveau te laten escaleren. De kwestie zal dan opnieuw worden bekeken.

3.3. Het Rail Nation-team behoudt zich het recht voor om de spelregels op enig moment te wijzigen.

3.4. Als de geldigheid van een van de artikelen in de spelregels komt te vervallen, heeft dat enkel betrekking op de geldigheid van dat artikel en niet op de volledige spelregels. Ongeldige artikelen worden zo snel mogelijk aangepast door de beheerders.

3.5. Het Rail Nation team behoudt zich het recht voor de gezonde en eerlijke staat van het spel voor haar spelers te allen tijde te beschermen, vooral in situaties waar de evaluatie en het onderzoek van de mogelijke schadelijke situatie of actie sterk aangeeft dat er schade wordt toegebracht aan het spel en/of aan een of meer spelers in het spel. In dergelijke situaties hebben de Rail Nation teams het volledige recht om de nodige acties te ondernemen, ook al wordt de specifieke situatie als zodanig niet uitgelegd in de huidige spelregels.

  1. Eerlijk spel

In het geval dat de gelijke en eerlijke behandeling van alle deelnemers op verschillende plaatsen in het spel niet wordt gerespecteerd door een of meer spelers/deelnemers, zal het volgende worden beschouwd als een overtreding van de “eerlijk spel”-regels en zal dit leiden tot ingame straffen:

4.1. Opzettelijke verstoring van de spelbeleving voor een of meer spelers door de volgende handelingen:

– Herhaaldelijk gebruik van dezelfde uitdrukking, een woord (spam-inhoud van welke vorm dan ook)

-Misbruik en het exploiteren van functies of bugs

-Beledigingen, belasteren, bedreigingen, openbare beschuldigingen of andere twijfelachtige opmerkingen of acties.

4.2. Laster of gebrek aan respect voor een enkele speler, een groep spelers of officiële vertegenwoordigers van het spel in een of meer speelwerelden, ongeacht of de speler of het lid van de groep in de speelwereld aanwezig is of niet.

4.3. Beledigende directe of indirecte berichten/chat met betrekking tot religie, geslacht en ras ten opzichte van een of meerdere spelers.

4.4. Het gebruik van beledigende afkortingen (geldig voor 4.1., 4.2., 4.3. regels in de “Eerlijk spel”-sectie).

4.5. Opzettelijke creatie van twee of meer accounts door één enkele speler in dezelfde speelwereld met als doel om op enigerlei wijze in spelkenmerken te manipuleren of te exploiteren.