Spelregels

De spelregels vormen een uitbreiding op de gebruiksvoorwaarden. In het geval van een ban, of als je gewoon wilt zien wat wel en niet is toegestaan, dien je de gebruiksvoorwaarden te lezen. En dan met name paragraaf 8.

Het niet naleven van de spelregels wordt gezien als een overtreding en ook als zodanig behandeld. Alle spelregels zijn ook van toepassing op spelers die van plan zijn hun account te verwijderen of voor wie het verwijderen van het account al in gang is gezet.

1. Account

 • 1.1. Iedere speler mag per gamewereld slechts één account bezitten en met één account spelen.
 • 1.2. De eigenaar van het account is de persoon wiens e-mailadres is geregistreerd voor het account. De klantenservice heeft het recht om het e-mailadres te vragen ter controle.
 • 1.3. Het is in strijd met de regels om wachtwoorden te delen. Dit wordt dan ook als zodanig bestraft. Uitzondering: multiplayer-accounts. Deze zijn alleen toegestaan als de spelers op het account niet met een ander account spelen of een ander account bezitten in dezelfde gamewereld. Accounts waarmee op dezelfde pc wordt gespeeld, mogen niet hetzelfde wachtwoord hebben.
 • 1.4. Het is in strijd met de regels om wederrechtelijk toegang proberen te krijgen tot een ander account. Als er iemand anders inlogt dan de eigenaar van het account, wordt dat als wederrechtelijk beschouwd. Overtredingen kunnen leiden tot uitsluiting van de game. Het team zal je nooit om je wachtwoord vragen!
 • 1.5. Er mag alleen voor eigen succes met een account worden gespeeld en niet enkel ten voordele van een ander account. Accounts die enkel gebruikt worden om andere accounts voordelen te verschaffen (‘pushing’) zijn niet toegestaan.
 • 1.6. Inactieve Rail Nation-accounts worden niet gewist.

2. Nettiquette

 • 2.1. Beledigingen, laster of andere dubieuze opmerkingen ten aanzien van andere spelers, in welke vorm en waar dan ook in de game, worden niet getolereerd en zullen worden bestraft.
 • 2.2. Het is niet toegestaan in IGM’s (in-game berichten), chat berichten, in de wereldchat en spelersprofielen een andere taal dan de voor de server relevante taal of Engels te gebruiken. De servertaal wordt bepaald door de landenvlaggen in het server keuzemenu. Meerdere talen kunnen servertalen zijn.
 • 2.3. In de chat, op profielen of het spelforum zijn geen enkele links toegestaan. Uitgezonderd links die naar domeinen van Travian Games GmbH en/of dochteronderningen verwijzen.
 • 2.4. Advertenties van welke aard dan ook, spam en kettingbrieven zijn niet toegestaan.
 • 2.5. De publicatie van IGM’s, e-mails of chatlogs in de game of op het forum, zonder toestemming van beide partijen (of alle betrokken personen), is niet toegestaan.
 • 2.6. Het is verboden om spelers te dwingen hun account te verwijderen, weg te geven of te delen, of om van spelers te eisen dat ze hun wachtwoord delen of een regel overtreden.
 • 2.7. Het benutten van bugs in het spel is verboden en wordt bestraft. Hetzelfde geldt voor het gebruik van scripts, bots of andere vergelijkbare programma’s. De game dient enkel gespeeld te worden met conventionele browsers, niet met browsers die zijn aangepast om Rail Nation te spelen. Dit geldt niet voor Graphics-pakketten.
 • 2.8. De imitatie van officiële instituten in Rail Nation, of het gebruik van onethische of politiek incorrecte namen is verboden en wordt bestraft met onmiddellijke verwijdering.

3. Administratie

 • 3.1. Het klantenserviceteam en de beheerders hebben het recht om de straf voor het overtreden van de regels te bepalen. Er zal nooit een compensatie worden betaald voor schade die ontstaat tijdens een ban. Hieronder vallen verloren oogsten, verloren wedstrijden en andere verliezen. De speler kan geen aanspraak maken op vergoeding of vervanging voor/van de verloren tijd van Premium-functies (zoals Plusaccount, Onderzoeker, Monteur) tijdens een ban. Er is geen afwijkende behandeling voor betalende spelers van Rail Nation wat betreft de spelregels, noch tijdens een ban, noch bij het bepalen van de straf.
 • 3.2. Indien de spelregels overtreden worden, kun je je alleen richten tot het klantenserviceteam van je gamewereld. Spelers kunnen hun probleem, met uitleg van de omstandigheden, via IGM of door gebruik te maken van het contactformulier opsturen naar de klantenservice. Als spelers een goede reden hebben om te twijfelen aan de beslissing van de klantenservice, kunnen ze ook contact opnemen met admin@railnation.nl.
 • 3.3. Het Rail Nation-team behoudt zich het recht voor om de spelregels op enig moment te wijzigen.
 • 3.4. Als de geldigheid van een van de artikelen in de spelregels komt te vervallen, heeft dat enkel betrekking op de geldigheid van dat artikel en niet op de volledige spelregels. Ongeldige artikelen worden zo snel mogelijk aangepast door de beheerders.