Spelregels

De spelregels vormen een uitbreiding op de gebruiksvoorwaarden. In het geval van een ban of om te zien wat wel en niet is toegestaan, dien je ook de gebruiksvoorwaarden te raadplegen, in het bijzonder paragraaf 8.

Het omzeilen van de spelregels wordt gezien als een overtreding en ook als zodanig behandeld. Alle spelregels zijn ook van toepassing op spelers die van plan zijn hun account te wissen en spelers die het verwijderingsproces al in gang hebben gezet.

1.) Account

 • 1.1. Iedere speler mag per spelwereld slechts één account bezitten en met één account spelen.
 • 1.2. De eigenaar van het account is de persoon wiens e-mailadres is geregistreerd bij het aanmaken van het account. Support mag om het e-mailadres vragen, om het eigenaarschap te verifiëren.
 • 1.3. Het is niet toegestaan om wachtwoorden met andere spelers te delen. Dit wordt bestraft als een overtreding van de spelregels. Uitzondering: dubbele accounts. Deze zijn alleen toegestaan als de spelers op het account niet met een ander account spelen of een ander account bezitten in dezelfde spelwereld.
 • Accounts waarmee op dezelfde pc wordt gespeeld, mogen niet hetzelfde wachtwoord hebben.
 • 1.4. Het is in strijd met de regels om wederrechtelijk toegang te proberen te krijgen tot een ander account. Als iemand anders dan de eigenaar van het account zich aanmeldt, wordt dat als wederrechtelijk beschouwd. Overtredingen kunnen leiden tot uitsluiting van het spel.
 • Het team zal je nooit om je wachtwoord vragen!
 • 1.5. Er mag alleen ten eigen voordele met een account worden gespeeld en niet enkel ten voordele van een ander account.
 • Accounts die enkel gebruikt worden om andere accounts voordelen te verschaffen (‘pushing’) zijn niet toegestaan.
 • 1.6. Inactieve accounts worden niet verwijderd in Rail Nation.

2.) Netiquette

 • 2.1. Beledigingen, lasterlijk taalgebruik of andere twijfelachtige opmerkingen ten aanzien van andere spelers, in welke vorm en waar dan ook in het spel, worden niet getolereerd en zullen worden bestraft.
 • 2.2. Het is niet toegestaan in IGM’s (in-game berichten), chat berichten, in de wereldchat en spelersprofielen een andere taal dan de voor de server relevante taal of Engels te gebruiken. De servertaal wordt bepaald door de landenvlaggen in het server keuzemenu.
 • Meerdere talen kunnen servertalen zijn.
 • 2.3. In de chat, op profielen of het spelforum zijn geen enkele links toegestaan.
 • Uitgezonderd links die naar domeinen van Travian Games GmbH en/of dochteronderningen verwijzen.
 • 2.4. Advertenties van welke aard dan ook, spam en kettingbrieven zijn niet toegestaan.
 • 2.5. De publicatie van IGM’s, e-mails of chatlogs in het spel of op het forum, zonder toestemming van beide partijen (of alle betrokken personen), is niet toegestaan.
 • 2.6. Het is verboden om spelers te dwingen hun account te verwijderen, weg te geven of te delen, of om van spelers te eisen dat ze hun wachtwoord delen of een regel overtreden.
 • 2.7. Het misbruiken van bugs in het spel is verboden en wordt bestraft. Hetzelfde geldt voor het gebruik van scripts, bots of andere vergelijkbare programma’s. Het spel dient enkel gespeeld te worden met conventionele browsers, niet met browsers die zijn aangepast om Rail Nation te spelen. Deze regel geldt niet voor graphic-pakketten.
 • 2.8. De imitatie van officiële instituten in Rail Nation, of het gebruik van onethische of politiek incorrecte namen is verboden en wordt bestraft met onmiddellijke verwijdering.

3.) Administratief

 • 3.1. Support en de beheerders hebben het recht om de straf voor het overtreden van de regels te bepalen. Er zal nooit een compensatie worden betaald voor verloren omzet, wedstrijden of andere schade die ontstaat tijdens een ban. De speler kan geen aanspraak maken op de vergoeding of vervanging voor/van de verloren tijd van Premium-functies (Plusaccount, startpakket, onderzoeker) tijdens een ban. Er is geen speciale behandeling voor betalende spelers van Rail Nation voor wat betreft de spelregels, noch tijdens een ban, noch bij het bepalen van de straf.
 • 3.2. In het geval van overtredingen van de regels, is het Support team van jouw spelwereld jouw enige contactpersoon. Spelers kunnen hun bezwaar met uitleg over hun omstandigheden, indienen via het contactformulier (https://support.rail-nation.com/). Als de speler goede redenen heeft om de beslissing van Support in twijfel te trekken, vraag dan om het ticket naar een hoger niveau te laten escaleren. De kwestie zal dan opnieuw worden bekeken.
 • 3.3. Het Rail Nation-team behoudt zich het recht voor om de spelregels op enig moment te wijzigen.
 • 3.4. Als de geldigheid van een van de paragrafen in de spelregels komt te vervallen, heeft dat enkel betrekking op de geldigheid van die paragraaf en niet op de volledige spelregels. Ongeldige paragrafen worden zo snel mogelijk aangepast door de beheerders.